HAPSUPPORT

uw sleutel tot kwaliteitsverbetering  

Kwaliteit

Veel van mijn werkzaamheden hebben direct of indirect te maken met de verbetering van kwaliteit. Vaak is dit gericht op het werkveld van de triagist op de werkvloer van de huisartsenpost, maar ook het maken van protocollen en vastleggen van afspraken tussen HAP en SEH kunnen hier onderdeel van zijn. Feitelijk hebben we het over alle zaken die de kwaliteit meten, borgen en verhogen. Door mijn ruime ervaring in dit werkveld ben ik gewend om zaken van scratch af op te bouwen, gebruikmakend van bijvoorbeeld mijn eerdere ervaringen met de HKZ. Ik ben gecertificeerd auditor en kan ook de triage op uw hap of huisartsenpraktijk auditen tegen zaken als NTS en de Kernset van InEen.

Trainingen

In de afgelopen jaren ben ik me meer en meer gaan richten op trainingen. Waar ik begon met 1 op 1 instructie, werden het al snel trainingen voor groepen. Naast training ""on the job" ben ik steeds meer klassikale trainingen gaan geven. Niet alleen het geven van trainingen, maar ook het ontwikkelen er van bevalt mij erg goed. Een en ander begon met triage en aanverwante trainingen, maar is in de loop der jaren flink uitgebreid. Voor een overzicht van mogelijkheden zie de betreffende pagina op deze site.

Interim opdrachten

U kunt mij inhuren voor het tijdelijk vervangen van uw eigen medewerker, zoals de locatie manager of uw kwaliteitsfunctionaris. Het gaat hierbij dus om zowel de lijn- als staffunctionarissen die ik kan vervangen. Daarnaast ben ik inzetbaar als projectmanager op diverse gebieden. Ik ben gewend om met heldere afspraken te werken omtrent resultaten en planning. 

Personalcolor

Sinds voorjaar 2018 ben ik geaccrediteerd partner van Personalcolor, een instrument om persoonlijkheidsprofielen mee samen te stellen. Dit profiel wordt in tegenstelling tot veel andere instrumenten gebaseerd op eigen informatie, maar vooral ook op de informatie van zakelijke en persoonlijke contacten. Hiermede ontstaat een veel completer zelfbeeld. Op basis van de theorie van Personalcolor, in combinatie met het profiel dat wij maken van de kandidaat, krijgt deze handvatten en inzichten voor de menselijke samenwerking. Personalcolor heeft dan ook een belangrijke plaats ingenomen in onze coaching trajecten, alsmede bij trainingen van groepen.