HAPSUPPORT

uw sleutel tot kwaliteitsverbetering  

Interim opdrachten


Tijdelijke vervanging

Ik ben inzetbaar voor de tijdelijke vervanging van uw vaste personeel. Hierbij valt te denken aan een manager van een huisartsenpost, maar ook aan een kwaliteitsfunctionaris.


Projecten

Ik werk graag op tijdelijke basis. Mooie klussen met een kop en een staart. Het liefst in een complexe omgeving, waar ik mijn interpersoonlijke skills tot hun recht kan laten komen. Dit kunnen projecten zijn op een huisartsenpost op in een gezondheidscentrum bijvoorbeeld. Projecten op het vlak van intensivering van de onderlinge samenwerken hebben vooral mijn interesse. Een mooi voorbeeld hiervan is de integratie van de SEH met de HAP.

Opleidingstrajecten, waarbij groepen medewerkers naar een bepaald niveau gebracht moeten worden.


Contractering

U kunt mij inhuren op inhuurbasis, waarbij zuiver het aantal uren bepalend is voor het te betalen bedrag. Vaak is dit de snelste weg om tot contractering over te gaan. Indien het mogelijk is om vooraf een correcte inschatting te maken van de benodigde inspanning, is een opdracht tegen een vaste prijs ook zeer wel mogelijk. Uiteraard wordt alles dusdanig ingeregeld dat u geen risico loopt i.h.k.v. de Wet DBA.