HAPSUPPORT

uw sleutel tot kwaliteitsverbetering  

Meten, borgen en verbeteren

Meten


Met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn de eisen die gesteld worden aan de triagisten, maar ook aan de organisatie op zich enorm opgeschroefd. Ik kan u helpen bij het meten van de kwaliteit van de triage. Ik kan u vertellen in hoeverre de geleverde prestaties voldoen aan de landelijke richtlijnen. Als gecertificeerd auditor triage kan ik de opgenomen gesprekken beoordelen. In geval van klachten, VIM's of calamiteiten kan ik verslaglegging doen aangaande de triage. NTS en Kernset van InEen zijn hierbij de richtlijnen.

Borgen


Met het meten van de geleverde kwaliteit  weten we alleen wat de kwaliteit was op een bepaald moment in een bepaalde situatie. Belangrijk is om te zorgen dat de kwaliteit wordt geborgd, dat zij niet achteruit gaat. Het mag geen toeval zijn dat iets goed gaat, het moet in de haarvaten van de organisatie gaan zitten. Dit betekent dat het voortdurend de aandacht moet krijgen en vastgelegd moet worden in processen en procedures. Blijvend meetbaar worden gemaakt, door bijvoorbeeld rapportages over KPI's.

Verbeteren


Naast het feit dat we zaken moeten borgen, dienen we ook te bepalen waar we naar toe willen. Wat is de gewenste kwaliteit. Pas als we dit bepaald hebben is het mogelijk om de weg er naar toe uit te stippelen in het kwaliteitsplan.

Ik kan u helpen bij alle stappen in dit traject.

  • meten van de kwaliteit.
    • bepalen van stand van zaken t.o.v. de bestaande normen, maar ook van eigen doelstellingen.
    • aantal klachten, VIM's en Calamiteiten.
    • bepalen van de kwaliteit van de triage in algemene zin. Vaststellen vaan de blinde vlekken.